Wyniki za III kwartał 2017 roku

2017-11-23

  • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w ciągu III kwartałów 2017 roku Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 13,8 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży na poziomie 7,5 mln PLN.
  • Na I półrocze zapowiedziane są premiery gier Space Pioneer, Metal Fist i Gravity Rider.
  • W listopadzie swoje 5 urodziny obchodziła marka Real Boxing, pobrana dotychczas przez 53 miliony użytkowników. Wygenerowała 45 mln PLN przychodu.
  • Grupa zmniejszyła w III kwartale 2017 roku poziom kosztów operacyjnych o ponad 1 mln PLN w stosunku do III kwartału 2016 roku.
  • Środki pieniężne na koniec III kwartału 2017 roku kształtowały się na poziomie 11,1 mln PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku nastąpił wzrost o ponad 188%, z poziomu 3,9 mln PLN.

POWRÓT