Relacje inwestorskie

Aktualności

0,57 PLN

0,00%

2024-05-22 11:48

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
5 010 tys. PLN
Wynik netto:
-411 tys. PLN