Relacje inwestorskie

Aktualności

1,37 PLN

-1,01%

2021-09-27 09:30

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
14 170 tys. PLN
Wynik netto:
-1 860 tys. PLN