Relacje inwestorskie

Aktualności

1,54 PLN

1,99%

2021-06-24 15:36

Wstępne wyniki miesięczne

Przychody ze sprzedaży:
8 240 tys. PLN
Wynik netto:
-1 390 tys. PLN