Wyniki za I półrocze 2017 roku

2017-09-26

  • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 9,5 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 5,0 mln PLN.
  • Skonsolidowane Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2017 roku wyniosły 10 mln PLN i spadły o 22% w porównaniu do poziomu 12,7 mln PLN w analogicznym okresie 2016 r.
  • Skonsolidowany zysk netto za II kwartał 2017 roku wyniósł 1,08 mln PLN.
  • Liczba pobrań serii Real Boxing pobiła przekroczyła 50 mln.
  • W IV kwartale planowane są największe tegoroczne premiery.  Do sprzedaży trafią gry Space Pioneer oraz Metal Fist.
  • W maju Grupa Vivid Games S.A. pozyskała 10,5 mln PLN z emisji obligacji. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst w dniu 31.08.2017 r..
  • Do końca 2018 roku portfolio Vivid Games obejmować będzie 10 gier mobilnych free2play.

POWRÓT