Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

24.05.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłoszone w dniu 24.05.2022 r. i zwołane na dzień 24.06.2022 na godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2.

Poniżej znajduje się dokumentacja przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


POWRÓT