Strategia

W dniu 12 kwietnia 2023 roku, Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła strategię jej rozwoju na lata 2023-2026.

Przyjęta strategia opiera się na następujących filarach:

  1. Rozwijanie kompetencji deweloperskich.

  2. Tworzenie gier mobilnych.

  3. Rozwój poprzez strategiczne partnerstwa.

Pełna strategia, w tym opis założeń strategicznych oraz roadmapa produktowa na kolejne lata zostały przyjęte w formie dokumentu - prezentacji, która stanowi załącznik do raportu bieżącego nr 12/2023 oraz jest dostępna poniżej.