Strategia

Grupa kapitałowa realizuje cele strategiczne zakreślone w ogłoszonej w czerwcu 2020 roku zaktualizowanej strategii (Raport bieżący nr 30/2020). W jej ramach prowadzone są szeroko zakrojone działania wspierające i towarzyszące.

Do działań podejmowanych w ostatnich miesiącach i planowanych do realizacji w najbliższym  czasie zaliczyć należy przede wszystkim:

  1. Efektywną produkcję i globalną dystrybucja gier mobilnych.
  2. Zwiększenie zasięgu gier z zastosowaniem zyskownego marketingu.
  3. Ciągłe zwiększanie satysfakcji i zaangażowania graczy, a w konsekwencji monetyzacji gier.
  4. Zwiększanie przychodów z portfolio gier poza platformami mobilnymi we współpracy z zewnętrznymi partnerami.
  5. Poszukiwanie i prototypowanie nowych konceptów gier.

Jesteśmy innowacyjni i dynamiczni. Pracujemy w małych, zwinnych zespołach, dbamy o kulturę firmy i jakość środowiska pracy. Gry które wydajemy są produkowane przez wewnętrzne zespoły oraz pozyskiwane za pomocą programu wydawniczego od zewnętrznych producentów. Wyjątkowe technologie które tworzymy i na których pracujemy zapewniają wysoką konkurencyjność naszych gier.

Vivid Games S.A. jest spółką publiczną, notowaną na warszawskiej giełdzie GPW i posiada biura w Bydgoszczy i Warszawie.