Raport okresowy za II kwartał 2012 roku.

14.08.2012 godz. 07:08

Zarząd Vivid Games S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT