Korekta raportu nr 11/2013 - Korekta Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 r.

14.08.2013, godz. 17:42

Korekta raportu nr 11/2013 - Korekta Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 r.

Zarząd VIVID GAMES S.A. przekazuje Korektę Raportu Kwartalnego za I kwartał 2013 roku. Zmiany dokonano w tabeli 3.1. w pozycji Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi za okres 01.01.2013 - 31.03.2013

(Było: 1.191.568,20 PLN/ Powinno być: 1.420.375,14 PLN.)

Wprowadzona korekta wynika ze zmian, jakie Emitent zdecydował się zastosować w sposobie fakturowania przychodów ze sprzedaży produktów począwszy od 1 stycznia 2013 r. i jaki ma być kontynuowany w kolejnych okresach 2013 roku. Szczegółowy opis przyczyn korekty znajduje się w dokumencie WYJAŚNIENIE KOREKTY. W załączniku 2 do raportu EBI Zarząd przedstawia RAPORT PO KOREKCIE uwzględniający dokonane korekty.

Podstawa Prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz pkt. VII Zał. 1 do Uchwały Nr 646/2011.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT