Spółka dokonała dzisiaj (21.06.) zgodnie z harmonogramem, spłaty jedenastej raty układowej.

Ostatnia, dwunasta rata będzie wymagalna we wrześniu 2023.

Informacje na temat Obligacji i rat układowych są dostępne na stronie internetowej Spółki: https://vividgames.com/ir/obligacje 

cytuj