Spółka dokonała dzisiaj, zgodnie z harmonogramem, spłaty 10 już raty układowej.

Do spłacenia pozostały 2 raty, płatne w czerwcu i wrześniu 2023.

Informacje dot. harmonogramu płatności znajdują się na stronie internetowej Spółki: https://vividgames.com/ir/obligacje 

cytuj