W związku z otrzymaniem przez Spółkę ostatecznego rozliczenia z jednym z kontrahentów szacunkowe wyniki za kwiecień 2022 roku zostały w dniu 11 maja 2022 skorygowane. Spółka uzyskała wyższe przychody i wynik netto od przedstawionych w dniu 9 maja w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2022.

Przychody ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku spodziewane są na poziomie 3,07 mln PLN. Wynik brutto na poziomie 0,18 mln PLN, wynik netto na poziomie 0,18 mln PLN. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki  na koniec kwietnia 2022 wynosił 2,8 mln PLN.

Raport ESPI dostępny na stronie internetowej Spółki: vividgames.com/ir/raporty/espi/10-2022.html

cytuj