Vivid Games zachęca obligatariuszy zainteresowanych uzyskaniem informacji o dalszych krokach związanych z wykupem obligacji serii A do kontaktu ze spółką na adres email obligacje@vividgames.com oraz do kontaktu:

1) z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Piechem, wyznaczonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy kuratorem dla obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym:

email: piech.kurator@gmail.com
nr telefonu: +48 667 298 825

Komunikaty Kuratora ukazują się na stronie www.biurosyndyk.com.pl/

2) z administratorem zabezpieczeń obligacji:

Szczeszek i wspólnicy Sp.K. Kancelaria Radców Prawnych
Ul. Sienna 55/12, 00-820 Warszawa KRS: 0000291584;
nr telefonu: + 48 664 780 032

fax: + 48 22 185 50 8;
siw.com.pl/admin_vvd0520/
email: admin.zabezpieczenvvd0520@siw.com.pl

cytuj