Relacje inwestorskie

Obligacje

Vivid Games zachęca obligatariuszy zainteresowanych uzyskaniem informacji o dalszych krokach związanych z wykupem obligacji serii A do kontaktu ze spółką na adres email obligacje@vividgames.com oraz do kontaktu:

1) z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Piechem, wyznaczonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy kuratorem dla obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym:

email: piech.kurator@gmail.com
nr telefonu: +48 667 298 825

Komunikaty Kuratora ukazują się na stronie www.biurosyndyk.com.pl/

2) z administratorem zabezpieczeń obligacji:

Szczeszek i wspólnicy Sp.K. Kancelaria Radców Prawnych
Ul. Sienna 55/12, 00-820 Warszawa KRS: 0000291584;
nr telefonu: + 48 664 780 032

fax: + 48 22 185 50 8;
siw.com.pl/admin_vvd0520/
email: admin.zabezpieczenvvd0520@siw.com.pl

cytuj

W dniu 5 listopada 2020 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w dotyczącym Emitenta przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym.

Układ w kształcie zatwierdzonym przez Sąd zakłada spłatę wierzytelności wynikających z obligacji serii A w dwunastu ratach, płatnych kwartalnie, wraz z jednoczesną wypłatą odsetek w takiej samej wysokości jak wynikająca z warunków emisji obligacji za okres od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Spółka zapłaci obligatariuszom również odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wykupu obligacji do dnia poprzedzającego dzień uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 

Wykonywanie przez Emitenta układu rozpoczęło się 4 stycznia 2021 roku.

Układ został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 229/2020 z 24.11.2020 r. i jest dostępny m.in. na stronie internetowej Spółki, w zakładce Invest/Obligacje.

Spłacono już 5 z 12 rat układowych, tj. wszystkie raty przewidziane na rok 2021. 

cytuj

15 lutego 2022 spłacona zostanie kolejna, już 6 z 12 rat układowych.

Zgodnie z decyzją zarządu będzie to kolejna już wcześniejsza spłata. Termin spłaty VI raty układowej to zgodnie z harmonogramem 21 marca 2022.

Więcej informacji w raporcie ESPI: vividgames.com/ir/raporty/espi/wczesniejsza-splata-vi-raty-ukladowej-.html


cytuj