Wyniki za III kwartał 2022 roku.

24.11.2022

Vivid Games zaprezentował w raporcie za III kwartał 2022, dwukrotnie wyższe niż przed rokiem, przychody ze sprzedaży na poziomie 13,6 mln zł (narastająco 30,8 mln zł) i zysk operacyjny w wysokości 3 mln zł. Na wynik istotnie wpłynęła wrześniowa sprzedaż technologii Bidlogic.

W zakresie przychodów z gier, Spółka wykazała rosnący udział Eroblast (19%). Real Boxing 2 wygenerował 72% przychodów z gier za III kwartał i pozostaje najlepiej zarabiającym tytułem w portfolio.

  • W III kwartale w Real Boxing 2 przeprowadzono szereg aktualizacji i kampanii live’ops, które pozwalają na utrzymanie wysokiego zaangażowania użytkowników.
  • Z początkiem września, Spółka zrezygnowała ze współpracy z zewnętrznym developerem, na rzecz rozwoju wewnętrznego zespołu projektowego dla Eroblast. Pozwoliło to na przyspieszenie prac i znajduje odzwierciedlenie w metrykach.
  • W listopadzie Spółka zawarła umowę wydawniczą dotyczącą wznowienia dystrybucji gry Knight Fights 2 na platformach iOS i Android. Dystrybucja gry powinna rozpocząć się jeszcze w listopadzie 2022 na obu platformach.
  • Spółka spłaciła już 9 z 12 rat układowych dotyczących obligacji, w tym wszystkie zaplanowane do spłaty w 2022 roku.


POWRÓT