Wyniki za III kwartał 2021 roku.

29.11.2021

Vivid Games zaprezentował w raporcie za III kwartał 2021 najlepsze wyniki kwartalne w tym roku. Wygenerowano przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 6,5 mln zł. Koszty operacyjne utrzymano na takim samym poziomie jak przed rokiem. Na koniec kwartału na rachunkach Spółki było 2,6 mln zł.

Zarząd zaprezentował też zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2022-2025. Spółka planuje m.in. wydać w 2023 roku tytuł bazujący na meta-grze Real Boxing 2, a do 2025 zwiększyć miesięczne przychody do ok. 3,9 mln USD.

  • We wrześniu 2021 uruchomiono w Real Boxing 2 pierwsze z cyklicznych działań typu LiveOps.
  • ARPU z USA w Real Boxing 2 zwiększyło się w październiku 2021 o 89% wobec danych za styczeń tego roku.
  • W październiku 2021 zarejestrowano połączenie Quasu Sp. z o.o. i Vivid Games S.A.,
  • 24 listopada 2021 do dystrybucji w Apple App Store i Google Play trafił tytuł Chrono Cards: Mobbles, oferujący graczom m.in. synchroniczny multiplayer,
  • 26 listopada 2021, w „Black Friday”, rozpoczęła się dystrybucja portu Real Boxing 2 na Nintendo Switch.

POWRÓT