Wyniki za III kwartał 2020 roku.

2020-11-25

Vivid Games zaprezentował w raporcie za III kwartał przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 7,5 mln PLN (+148% k-d-k) i ponad 0,12 mln PLN zysku netto.
Stan posiadanej na koniec września gotówki był wyższy od stanu z końca 2019 roku o ponad 160% i wynosił niemal 7 mln PLN.

5 listopada układ częściowy w przyspieszonym postępowaniu układowym dotyczącym Obligacji serii A został zatwierdzony przez sąd. Już wkrótce Spółka rozpocznie spłatę zobowiązań wobec Obligatariuszy.

  • Przychody ze sprzedaży za 10 miesięcy roku to ponad 23,6 mln PLN (124% prognozy rocznej), przewidywany zysk netto za ten okres sięga 2,15 mln PLN (70% prognozy rocznej),
  • W październiku odbyła się premiera gry mobilnej Knights Fight 2 pobranej już przez ponad 1 mln graczy,
  • Kolejny tytuł Studia - Zombie Blast Crew zadebiutował w listopadzie na Nintendo Switch,
  • Połączenie Spółek zależnych - Vivid Games Spółka akcyjna s.k.a. oraz BOTE Sp. z o.o. z Vivid Games S.A. będzie przedmiotem obrad NWZA zwołanego na 2 grudnia.


POWRÓT