Wyniki za I półrocze 2020 roku.

2020-09-30

Przychody Vivid Games S.A. ze sprzedaży wyniosły w I półroczu 2020 roku ponad 14 mln PLN, natomiast zysk netto niemal 2 mln PLN. Przychody ze sprzedaży za osiem miesięcy 2020 roku wyniosły 18,4 mln PLN, co stanowi niemal 97% prognozy rocznej na rok 2020.

  • Gry marki Real Boxing wygenerowały ponad 79 mln PLN, w tym niemal 10 mln w I półroczu 2020,
  • Już 29 i 30 października odbędzie się globalna premiera Knights Fight 2,
  • Portfolio tytułów Vivid Games na Nintendo Switch poszerza się. Wydawca zapowiada premiery Real Boxing 2 i Mayhem Combat na przełomie 2020 i 2021,
  • Zaproponowany Obligatariuszom układ częściowy dotyczący spłaty Obligacji serii A został jednogłośnie przyjęty,
  • Decyzją Zarządu struktura Grupy kapitałowej zostanie uproszczona, dwie spośród spółek zależnych połączą się z Vivid Games S.A..

POWRÓT