Wyniki za I półrocze 2019 roku.

2019-09-24

O niemal 40% wzrosły przychody Vivid Games (5,09 mln PLN) za pierwsze półrocze 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Koszty operacyjne spadły w tym czasie o ponad 15%. Na koniec czerwca na rachunkach spółki znajdowało się ponad 2,6 mln PLN. - Spółka rozszerza i dywersyfikuje źródła przychodów w zakresie sklepów i platform sprzętowych, - Platforma automatyzacji testów gier mobilnych Quasu wdrażana jest u pierwszych klientów, - Gra mid-core Zombie Blast Crew zadebiutuje już w Halloween, - Do końca br. odbędą się też premiery 6 gier casual, - Na przełomie 2019/2020 do sprzedaży we współpracy z Qubic Games na Nintendo Switch trafi Space Pioneer, Gravity Rider oraz Pocket Mini Golf i Sheep Patrol, - W I połowie 2020 roku planowane są premiery gier Space Pioneer i Gravity Rider na platformie PC w sklepie Steam, - Do końca 2019 roku Spółka otrzyma jeszcze 1,7 mln PLN w ramach dotacji z GameINN.
POWRÓT