Wyniki za III kwartał 2019 roku.

2019-10-30

Vivid Games zaprezentował w raporcie za III kwartał przychody ze sprzedaży na poziomie 3 mln PLN i niemal 0,6 mln PLN zysku netto, równocześnie obniżając koszty o 28% k-d-k. Na koniec września na rachunkach Spółki było 2,34 mln PLN.
  • W dniu jutrzejszym odbędzie się oficjalna premiera Zombie Blast Crew – osadzonego w realiach apokalipsy Zombie najważniejszego tytułu z segmentu mid-core w tym roku,
  • W październiku do globalnej dystrybucji w Apple App Store i Google Play trafiły gry casual: Fly Sky High i Idle Fish Aquarium,
  • W listopadzie i grudniu odbędą się kolejne premiery: Crash DriversBullet Craft, Calm Colors, Gear of Heroes,
  • Na przełomie 2019 i 2020 do sprzedaży na Nintendo Switch trafią pierwsze 4 gry – Space PioneerGravity RiderPocket Mini Golf i Sheep Patrol,
Na 15 listopada zostało zwołane Walne Zgromadzenie Obligatariuszy proponując posiadaczom Obligacji kilka alternatywnych rozwiązań:
  • dokonanie konwersji części Obligacji na akcje Emitenta (wcześniejszy wykup części Obligacji i emisja akcji na rzecz Obligatariuszy).
  • przedłużenie terminu wykonania zobowiązań z Obligacji (wcześniejszy wykup części Obligacji i emisja na rzecz dotychczasowych Obligatariuszy obligacji o terminie wykupu przypadającym po dniu wykupu Obligacji),
  • wcześniejszy wykup części Obligacji;
Emitent zachęca wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem przed odbyciem Zgromadzenia na adres e-mail: obligacje@vividgames.com lub pod numerem telefonu +48 883 357 865.
POWRÓT