Wyniki za I kwartał 2017 roku

2017-05-25

  • Grupa Vivid Games S.A. wypracowała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 4,3 mln PLN, w tym przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 2,3 mln PLN.
  • Po raz pierwszy od trzech kwartałów Vivid Games zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży produktów. Na poziomie grupy były one wyższe o ponad 35% w stosunku do IV kwartału 2016 r.
  • W marcu premierę miała gra Highway Getaway, która do tej pory trafiła do 2,7 mln graczy.
  • W kwietniu premierę miała gra Real Boxing Manny Pacquiao®, która trafiła do ponad 1 mln graczy.  Real Boxing®, najsilniejsza marka grupy została już pobrana w blisko 50 mln egzemplarzy.
  • W maju Grupa Vivid Games S.A. pozyskała 10,5 mln PLN z emisji obligacji.
  • Grupa Vivid Games S.A. realizuje strategię rozwoju portfolio w efekcie której na koniec 2018 roku dostępnych będzie w sprzedaży 10 gier mobilnych.

POWRÓT