Raport roczny za rok 2022.

26.04.2023

Vivid Games zaprezentowała w raporcie za 2022 przychody ze sprzedaży, na poziomie 37,4 mln zł, o 50% wyższe niż przed rokiem  i zysk operacyjny w wysokości 0,7 mln zł.

W zakresie przychodów z gier, najistotniejsza pozostaje marka Real Boxing, która wygenerowała aż 71% sumy przychodów. Na drugim miejscy znalazł się Eroblast, z udziałem na poziomie 18%.

  • W ciągu całego 2022 roku zespół Real Boxing 2 zaoferował graczom kilkadziesiąt aktualizacji, a gra otrzymała kilkanaście wyróżnień w kanałach sprzedaży, dzięki czemu osiągnęła najlepsze historycznie wyniki,
  • We wrześniu 2022, Spółka zrezygnowała ze współpracy z zewnętrznym deweloperem, na rzecz rozwoju wewnętrznego zespołu projektowego dla Eroblast. Pozwoliło to na przyspieszenie prac i znajduje odzwierciedlenie w metrykach.
  • W III kwartale 2022 Spółka zbyła stworzoną wewnętrznie technologię Bidlogic,
  • Z końcem 2022 odzyskała prawa do dystrybucji gry Knight Fights 2, która odpowiadała za kilkanaście procent przychodów w 2021 roku,
  • Spółka spłaciła już 10 z 12 rat układowych dotyczących obligacji.

Więcej informacji w raporcie. Zapraszamy do lektury*.

*Załączniki poniżej są plikami w formacie PDF. W załączeniu do Raportu rocznego przekazano te same informacje w formacie XHTML, dostępne także w Raporcie ESPI na stronie internetowej Spółki.POWRÓT