Vivid Games zaprezentowała raport za rok 2022. Kluczowa dla wyników Spółki pozostaje marka Real Boxing, która wygenerowała aż 71% rocznych przychodów.

26.04.2023

Vivid Games zaprezentowała raport za rok 2022.

Kluczowa dla wyników Spółki pozostaje marka Real Boxing, która wygenerowała aż 71% rocznych przychodów.

Vivid Games pochwaliła się w raporcie za rok 2022 przychodami o 50% wyższymi niż przed rokiem i zyskiem netto w wysokości 0,7 mln zł. EBITDA za 2022 wyniosła 5 mln zł.

Do najważniejszych zdarzeń 2022 należały zbycie technologii Bidlogic, czy przywrócenie dystrybucji Knight Fights 2. Najbardziej istotny pozostawał jednak dalszy rozwój Real Boxing 2 i Eroblast. Obecnie Spółka jest skupiona na przyszłości. Równolegle tworzy Real Boxing 3 i utrzymuje zaangażowanie użytkowników w tytułach już będących w ofercie, a także zabiega o strategiczne partnerstwa.

Prezes Zarządu jest nastawiony na efektywną realizację nowej strategii. “Jak podkreśliłem w Sprawozdaniu z działalności, miniony rok był dla Spółki czasem rozwoju i osiągnięcia historycznie rekordowych przychodów z Real Boxing 2. Pozwolił sfinalizować dużą transakcję zbycia wewnętrznej technologii Bidlogic, czy odzyskać możliwość dystrybucji Knight Fights 2. Z drugiej strony, problemy koniunkturalne oraz weryfikacja realizowanej strategii skłoniły nas do podjęcia trudnych, choć biznesowo niezbędnych, decyzji. Wyciągnęliśmy wnioski, zarówno z sukcesów jak i porażek i skupiamy się na tym, co przed nami” - podkreśla Piotr Gamracy, CEO Vivid Games. “Zgodnie z ogłoszoną niedawno strategią, do końca 2024 chcemy wypuścić na rynek Real Boxing 3, który zaoferuje graczom dużo więcej niż wcześniejsze wersje. Rozbudowujemy wewnętrzne kompetencje deweloperskie i wiem, że dowieziemy nie tylko ten, ale również kolejne dobre projekty. Od poniedziałku (24.04) biorę udział w konferencji Reboot Develop Blue 2023 w Dubrowniku. Spotkania z potencjalnymi partnerami i ekspertami z branży, utwierdziły mnie w przekonaniu, że nasza strategia i ścieżką, którą obraliśmy są słuszne. Wierzę, że już wkrótce zaprezentujemy Państwu kolejne ważne dla przyszłości Vivid Games informacje” - dodaje Gamracy.


Raport roczny: https://vividgames.com/ir/centrum-wynikow/raporty-okresowe?year=2022

Strategia 2023-2026: https://vividgames.com/download/PL%20Strategia%2023-26.pdf

 


POWRÓT