Vivid Games zwołuje Walne Zgromadzenie Obligatariuszy. Spółka proponuje spłatę obligacji w ratach.

2020-04-01

Spłatę obligacji serii A w 12 kwartalnych ratach zaproponuje Vivid Games na Walnym Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na 23 kwietnia 2020 r. Spółka umożliwi zdalne głosowanie bez konieczności osobistego udziału.

- W obecnej sytuacji epidemii COVID-19 nie udało nam się pozyskać finansowania refinansującego. Ogólnoświatowa awersja do inwestycji powoduje, że procesy decyzyjne są opóźnione lub wstrzymane, a inwestorzy indywidualni mówią wprost, że w tej chwili wolą gotówkę niż najbardziej rentowne papiery dłużne. Z powodu braku możliwości pozyskania finansowania refinansującego, spółka mimo dobrej kondycji finansowej nie jest w stanie wykupić obligacji serii A w terminie, w związku z czym zmiana warunków emisji i rozłożenie spłaty obligacji na raty jest konieczna.- komentuje Remigiusz Kościelny, prezes zarządu Vivid Games. – Chcemy zaproponować obligatariuszom spłatę całości kapitału w 12 kwartalnych ratach wraz z wypłatą należnych odsetek. W dniu dzisiejszym zwołujemy Walne Zgromadzenie Obligatariuszy, na którym chcemy uzyskać zgodę w zakresie zmian Warunków Emisji Obligacji.  Jeśli WZO się zgodzi chcielibyśmy wypłacić pierwszą ratę już 5 maja. Niezbędnym warunkiem jest jednak by na WZO zapisało się przynajmniej 50% posiadaczy obligacji serii A. Brak kworum lub zgody WZO wydłuży i niepotrzebnie skomplikuje cały proces- podkreśla Kościelny.   Z związku z panującą sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19, Spółka umożliwi zdalne głosowanie bez konieczności osobistego udziału.

Pierwszy kwartał 2020 r. jest trzecim kwartałem z rzędu, w którym Vivid Games wykazuje zysk netto.  Na koniec lutego spółka zanotowała narastająco blisko 0,4 mln zł zysku przy 2,7 mln zł przychodów. – Mamy 2.5 mln zł gotówki w kasie. Nie ma zagrożeń do codziennego prowadzenia biznesu. Przychody ze sprzedaży rosną, a poza obligacjami serii A nie posiadamy żadnego zadłużenia bankowego, leasingowego, a wszystkie finansowe zobowiązania regulujemy terminowo. Dodatkowo w związku z brakiem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania zamykamy również linię biznesową Quasu, dzięki czemu zmniejszymy koszty o ok. 1,5 mln zł rocznie - wskazuje Kościelny.

               Prognoza Vivid Games na 2020 r. zakłada wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto. – Prognozy zakładają wzrost sprzedaży na przestrzeni roku. W kolejnych kwartałach czekają nas coraz większe i lepsze jakościowo premiery gier mobilnych oraz kolejne na platformie Switch. Jesteśmy spokojni o prognozy, a dodatkowo czas epidemii sprawia że obserwujemy więcej pobrań, co wraz z korzystnymi kursami wymiany walut generuje okresowo wyższe przychody.

W 2020 roku Vivid Games planuje 15 premier gier mobilnych w tym mid-corowych gier Amusing Heroes, SMOOTS: Summer Games oraz Knights Fights 2. Większa część portfolio trafi również na Nintendo Switch we współpracy z QubicGames: będą to m.in. gry Real Boxing 2, Mayhem Combat, Godfire jak również gry segmentu casual.


POWRÓT