Kontakt - Vivid Games
Vivid Games
EN

Kontakt

 

ZAPYTANIA OGÓLNE

Prasa

Relacje inwestorskie

ZAPYTANIA biznesowe

Wsparcie techniczne

Kariera

VIVID GAMES – SIEDZIBA GŁÓWNA

Gdańska 160

85-674 Bydgoszcz

POLSKA

tel +48 523 215 728

tel +48 883 321 079

fax +48 525 222 130

VIVID GAMES – ODDZIAŁ WARSZAWA

Wawelska 78/10

02-034 Warszawa

POLSKA

VIVID GAMES – ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

Piłsudskiego 12/24

43-300 Bielsko-Biała

POLSKA

 

Vivid Games S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000411156, NIP: 9671338848, o kapitale zakładowym 3.228.577 zł w całości wpłaconym.