Kontakt - Vivid Games
Vivid Games
EN

Kontakt

 

ZAPYTANIA OGÓLNE

Prasa

Relacje inwestorskie

ZAPYTANIA biznesowe

Wsparcie techniczne

Kariera

 

VIVID GAMES – SIEDZIBA GŁÓWNA

 

Gdańska 160

85674 Bydgoszcz

POLSKA

 

tel +48 523 215 728

tel +48 883 321 079

fax +48 525 222 130

 

VIVID GAMES – ODDZIAŁ WARSZAWA

Marszałkowska 111

00102 Warszawa

POLSKA

 

Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000411156, NIP: 9671338848, o kapitale zakładowym 2.974.339,60 zł w całości wpłaconym.