Nota prawna

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.vividgames.com jest Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Wszelkie materiały i informacje zawarte na stronach internetowych Vivid Games pod domeną www.vividgames.com są przedmiotem praw autorskich. Strony oraz ich zawartość są chronione przepisami prawa (w szczególności ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), a ich łamanie uznane za naruszenie prawa zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie treści zwartych na stronie lub inne działanie o podobnym charakterze wymagają zgody Vivid Games S.A. Vivid Games dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej

były aktualne i wyczerpujące na dzień ich umieszczenia. Informacje mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych elementów dotyczących Spółki.

Mimo podejmowania wszelkich starań dotyczących rzetelności informacji na stronie, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w zawartości strony, a także nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu.

Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji handlowych czy inwestycyjnych na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.