Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłoszone w dniu 29.05.2024 r. i zwołane na dzień 25.06.2024 na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (biurowiec Preludium, IV piętro, lokal zajmowany przez Vivid Games).

Poniżej znajduje się dokumentacja przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.