Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10.05.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłoszone w dniu 10.05.2023 r. i zwołane na dzień 7.06.2022 na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (biurowiec Preludium, IV piętro, lokal zajmowany przez Vivid Games).

Poniżej znajduje się dokumentacja przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


POWRÓT