Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy

2020-11-04

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ogłoszone w dniu 27.05.2021 r. i zwołane na dzień 23.06.2021 na godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2.

Poniżej znajduje się dokumentacja przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


POWRÓT