Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

01.09.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłoszone w dniu 01.09.2021 r. i zwołane na dzień 27.09.2021 na godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2.

Poniżej znajduje się dokumentacja związana z organizacją NWZA i przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


POWRÓT