Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

31.08.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłoszone w dniu 31.08.2022 r. i zwołane na dzień 28.09.2022 na godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2.

Poniżej znajduje się dokumentacja związana z organizacją NWZA i przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.


POWRÓT