Rada Nadzorcza

linkedIn

Damian Jasica

Przewodniczący Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pan Damian Jasica posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz nadzoru właścicielskiego. Ponadto w ramach różnych struktur spółek kapitałowych doradzał w zakresie zarządzania finansami, automatyzacji procesów w tym wdrożeń programów ERP oraz wprowadzania produktów na rynek. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. Branże w których posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i analiz finansowych to branża gier komputerowych, architektoniczna, budowlana i spożywcza. Jest przewodniczącym rad nadzorczych Tower Investments S.A., Deli 2 S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Manufaktura Gessler S.A. Wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady w Miraculum S.A. i przewodniczącego komitetu audytu w 1C Entertainment S.A. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controlling. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

linkedIn

Marcin Duszyński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Capital One Advisers sp. z o.o., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców NewConnect.

W Capital One Advisers jest odpowiedzialny za nadzór nad realizowanymi projektami doradczymi, zwłaszcza w obszarze doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, sprzedaży spółek, ofert niepublicznych, współpracy przy wprowadzaniu spółek na rynek NewConnect, sporządzania zaawansowanych modeli finansowych oraz wycen przedsiębiorstw. Pracował na rzecz szeregu klientów, w tym m.in. z sektora nowych technologii: Grupa Vectra S.A., ABG Sterprojekt S.A., Eurotax.pl S.A., Medicalgorithmics S.A. i innych. Wcześniej, w latach 2000-2002, pełnił funkcję dyrektora biura warszawskiego funduszy private equity zarządzanych przez Advent International, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami portfelowymi i realizacją projektów inwestycyjnych w Polsce. W latach 1997-2000 zajmował stanowisko szefa warszawskiego oddziału amerykańskiej firmy doradczej Communications Equity Associates, prowadząc projekty związane z pozyskiwaniem finansowania oraz transakcjami fuzji i przejęć w sektorze IT, mediów i telekomunikacji. Poprzednio pracował w wiodących funduszach Private Equity w Polsce: polsko-amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości Enterprise Investors, a wcześniej – od 1994 roku – jako Associate, a później Investment Manager, w funduszu Innova Capital. Jest absolwentem University of Wisconsin w Madison, USA.

Marcin Duszyński spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

linkedIn

Elżbieta Häuser-Schöneich

Członkini Rady Nadzorczej (Członkini niezależna)

Pani Elżbieta Häuser-Schöneich jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Sanok Rubber Company oraz Atende,a także Członkiem Komitetu Audytu Atende oraz Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Sanok Rubber Company.

Przez większość ponad 25 letniej kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeniowym i finansowym. Współtwórca rynku ubezpieczeń direct w Polsce, odznaczona w 2010 przez PIU za zasługi dla ubezpieczeń. W latach 2019-2020 Członek Zarządu PZU i PZU Życie. W latach 2015-2017 Członek Zarządu T-Mobile Polska odpowiedzialna za rynek klientów indywidualnych . Wcześniej, W latach 2008-2015 związana z grupą Aviva na stanowisku Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej Aviva Investors Poland TFI. W latach 2005-2007 związana z ING Nationale – Nederlanden.W latach 2002-2005 współtwórca i Członek Zarządu Link4 . Posiada również doświadczenie w branży medycznej, energetycznej, FMCG i branży motoryzacyjnej. Obecnie zaangażowana w przedsięwzięcia z branży Eco-tech.

Jest absolwentką programów menedżerskich na Stanford University, Kellogg School of Management, INSEAD,CEDEP,LSE i LBS ,UCLAN oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Posiada dyplom magisterski KUL oraz dyplom EMBA Collegium Humanum.

linkedIn

Wojciech Humiński

Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pan Wojciech Humiński posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim i ICAN Institute oraz kwalifikacje w zakresie rozwoju i przekształceń przedsiębiorstw. Pan Wojciech Humiński jest obecnie członkiem zarządu TestArmy Group S.A. we Wrocławiu. Wcześniej Pan Wojciech Humiński pełnił funkcje w Euro Bank S.A.: wiceprezesa zarządu (w latach 2006-2019), dyrektora zarządzającego (w latach 2005-2006) oraz dyrektora działu rozwoju produktu (w latach 2003-2005).

linkedIn

Andrzej Chrzanowski

Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Adwokat z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie korporacyjnym i reprezentowaniu stron w postępowaniach sądowych. Zawodowo skupia się na doradztwie w transakcjach M&A, prawnych aspektach produkcji i dystrybucji gier video oraz reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w sporach wynikłych z różnego typu umów. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskie Gry oraz Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach Weil, Gotshal & Manges, Associate (2001 – 2006) i Krawczyk i Wspólnicy (Starszy Prawnik, a następnie Wspólnik 2006-2011). Od 2012 roku jest Partnerem w Kancelarii Krassowski w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikację adwokacką ukończył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył również Kurs Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Kurs prawa porównawczego na Wydziale Prawa Porównawczego Uniwersytetu w Strasburgu.