Komitet Audytu

linkedIn

Remigiusz Kościelny

Członek Komitetu Audytu

Seryjny przedsiębiorca, entuzjasta technologii i mentor z 16-letnim doświadczeniem w branży gier. Jako współzałożyciel przekształcił Vivid Games ze start-upu w cieszącą się międzynarodowym uznaniem firmę generującą miliony dolarów i notowaną na warszawskiej GPW.

Jego bogate doświadczenie branżowe obejmuje szeroką wiedzę z zakresu tworzenia gier, produkcji i nadzoru artystycznego. W połączeniu z jego globalną siecią kontaktów biznesowych i zrozumieniem rynku, a także silnym nastawieniem na realizację celu, pozwoliło mu poprowadzić Vivid Games do sukcesu w ambitnych przedsięwzięciach. Od 2021 roku wspiera Vivid Games jako członek rady nadzorczej.

linkedIn

Marcin Duszyński

Członek Komitetu Audytu

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Capital One Advisers sp. z o.o., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców NewConnect.

W Capital One Advisers jest odpowiedzialny za nadzór nad realizowanymi projektami doradczymi, zwłaszcza w obszarze doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, sprzedaży spółek, ofert niepublicznych, współpracy przy wprowadzaniu spółek na rynek NewConnect, sporządzania zaawansowanych modeli finansowych oraz wycen przedsiębiorstw. Pracował na rzecz szeregu klientów, w tym m.in. z sektora nowych technologii: Grupa Vectra S.A., ABG Sterprojekt S.A., Eurotax.pl S.A., Medicalgorithmics S.A. i innych. Wcześniej, w latach 2000-2002, pełnił funkcję dyrektora biura warszawskiego funduszy private equity zarządzanych przez Advent International, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami portfelowymi i realizacją projektów inwestycyjnych w Polsce. W latach 1997-2000 zajmował stanowisko szefa warszawskiego oddziału amerykańskiej firmy doradczej Communications Equity Associates, prowadząc projekty związane z pozyskiwaniem finansowania oraz transakcjami fuzji i przejęć w sektorze IT, mediów i telekomunikacji. Poprzednio pracował w wiodących funduszach Private Equity w Polsce: polsko-amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości Enterprise Investors, a wcześniej – od 1994 roku – jako Associate, a później Investment Manager, w funduszu Innova Capital. Jest absolwentem University of Wisconsin w Madison, USA.

Marcin Duszyński spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

linkedIn

Damian Jasica

Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Damian Jasica posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz nadzoru właścicielskiego. Ponadto w ramach różnych struktur spółek kapitałowych doradzał w zakresie zarządzania finansami, automatyzacji procesów w tym wdrożeń programów ERP oraz wprowadzania produktów na rynek. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. Branże w których posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i analiz finansowych to branża gier komputerowych, architektoniczna, budowlana i spożywcza. Jest przewodniczącym rad nadzorczych Tower Investments S.A., Deli 2 S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Manufaktura Gessler S.A. Wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady w Miraculum S.A. i przewodniczącego komitetu audytu w 1C Entertainment S.A. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controlling. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.