Komitet Audytu

linkedIn

Marcin Duszyński

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Capital One Advisers sp. z o.o., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców NewConnect.

W Capital One Advisers jest odpowiedzialny za nadzór nad realizowanymi projektami doradczymi, zwłaszcza w obszarze doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć, sprzedaży spółek, ofert niepublicznych, współpracy przy wprowadzaniu spółek na rynek NewConnect, sporządzania zaawansowanych modeli finansowych oraz wycen przedsiębiorstw. Pracował na rzecz szeregu klientów, w tym m.in. z sektora nowych technologii: Grupa Vectra S.A., ABG Sterprojekt S.A., Eurotax.pl S.A., Medicalgorithmics S.A. i innych. Wcześniej, w latach 2000-2002, pełnił funkcję dyrektora biura warszawskiego funduszy private equity zarządzanych przez Advent International, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami portfelowymi i realizacją projektów inwestycyjnych w Polsce. W latach 1997-2000 zajmował stanowisko szefa warszawskiego oddziału amerykańskiej firmy doradczej Communications Equity Associates, prowadząc projekty związane z pozyskiwaniem finansowania oraz transakcjami fuzji i przejęć w sektorze IT, mediów i telekomunikacji. Poprzednio pracował w wiodących funduszach Private Equity w Polsce: polsko-amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości Enterprise Investors, a wcześniej – od 1994 roku – jako Associate, a później Investment Manager, w funduszu Innova Capital. Jest absolwentem University of Wisconsin w Madison, USA.

Marcin Duszyński spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

linkedIn

Szymon Skiendzielewski

CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 2004 ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2005 roku jest wspólnikiem w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto sp. k. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1996 – 2005, był asystentem prawnym, a następnie prawnikiem i wspólnikiem kancelarii GESSEL. Gessel Koziorowski sp. k. z siedzibą w Warszawie. Doświadczenie zawodowe Szymona Skiendzielewskiego obejmuje transakcje fuzji i przejęć, prawo korporacyjne, transakcje na rynku kapitałowym, transakcje na rynku nieruchomości oraz projekty finansowania przedsięwzięć.

Szymon Skiendzielewski spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

linkedIn

Wojciech Humiński

CZŁONEK KOMITETU AUDYTU

Ekonomista, absolwent ICAN Institute/Harvard Business, Prawa Bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Finansów i Bankowości w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu TestArmy Group S.A., firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, kontrolą jakości i testowaniem oprogramowania. Współtwórca sukcesu biznesowego Euro Bank S.A. z którym związany był od 2003 r., początkowo jako Dyrektor Działu Rozwoju Produktu, następnie Dyrektor Zarządzający, a w latach 2006-2019 Wiceprezes Zarządu m.in. nadzorując Pion Sprzedaży i Marketingu, w tym sieć własną i franczyzową.

Doświadczenie zawodowe Wojciecha Humińskiego obejmuje rozwój biznesu oraz transformację spółek. Prowadził wiele zespołów sprzedażowych, marketingowych i operacyjnych o złożonej strukturze.