Grupa Kapitałowa

 

Vivid Games Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, Jednostka Dominująca
Emitent zarządza podmiotami w grupie.

Vivid Games Spółka akcyjna s.k.a. z siedzibą w Bydgoszczy, Jednostka Zależna
Spółka celowa powołana do realizacji zaawansowanej technologicznie i graficznie gry mobilnej, Godfire™: Rise of Prometheus. (Raport nr 18/2015). Vivid Games S.A. pełni w Spółce rolę Komplementariusza, a po zawarciu w dniu 4 listopada 2019 umowy nabycia akcji od Platige Image S.A. posiada 99,9% udziałów oraz głosów na WZA.

BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Jednostka Zależna
Spółka w 100% zależna od Vivid Games S.A. Pełni funkcje pomocnicze wobec Emitenta. (Raport 9/2015)

QUASU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Jednostka Zależna
Spółka w 100% zależna od Vivid Games S.A. powstała jako podmiot wspierający działalność Emitenta.

W dniu 1 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki z BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sposób opisany w przyjętym wcześniej planie połączenia. W tym samym dniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. również podjęło uchwałę w sprawie połączenia, które dokonane zostanie w sposób opisany w planie połączenia z 9 listopada 2015. W dniu 2 marca 2016 r. Emitent złożył w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS dokonanego połączenia.

4 kwietnia 2016 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki Bote Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. ze Spółką.

W dniu 12 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki z Vivid Games Sp. z o.o. w sposób opisany w przyjętym wcześniej planie połączenia.

23 października 2018 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki Vivid Games Sp. z o.o. ze Spółką.