Grupa Kapitałowa

Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, Jednostka Dominująca

Emitent zarządza podmiotami w grupie.


QUASU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, Jednostka Zależna

Spółka w 100% zależna od Vivid Games S.A. powstała jako podmiot wspierający działalność Emitenta.W dniu 1 marca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki z BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sposób opisany w przyjętym wcześniej planie połączenia. W tym samym dniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BOTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. również podjęło uchwałę w sprawie połączenia, które dokonane zostanie w sposób opisany w planie połączenia z 9 listopada 2015. W dniu 2 marca 2016 r. Emitent złożył w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS dokonanego połączenia.

4 kwietnia 2016 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki Bote Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. ze Spółką.

W dniu 12 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki z Vivid Games Sp. z o.o. w sposób opisany w przyjętym wcześniej planie połączenia.

23 października 2018 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki Vivid Games Sp. z o.o. ze Spółką.

29 grudnia 2020 zarejestrowane zostało połączenie Vivid Games S.A. z BOTE Sp. z o.o. oraz Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.