Rezygnacja z wydania gry Heroes of Nox: Galactic Clash.

10.11.2016 godz. 08:14

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o rozwiązaniu w dniu 9 listopada 2016 umowy wydawniczej gry Heroes of Nox: Galactic Clash.

Decyzja o rezygnacji z wydawania tytułu została podjęta z uwagi na nieosiągnięcie przez grę w okresie soft launch założonych parametrów użytkowych.

Dotychczas poniesione nakłady nie będą miały istotnego wpływu na wyniki Emitenta za IV kw. 2016 r.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT