Decyzja Zarządu dotycząca finansowania działań Spółki.

19.03.2019 r., godz. 22:12

Członkowie Zarządu Vivid Games S.A. (dalej jako "Spółka" lub "Emitent") w dniu 19.03.2019 r. podjęli decyzję o przeznaczeniu środków pozyskanych ze sprzedaży akcji Emitenta (ESPI nr 6/2019 i 7/2019) na finansowanie działalności Spółki.

Formę oraz warunki finansowania określi na najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza Emitenta w porozumieniu z Zarządem. Decyzja dotycząca szczególnych warunków planowanego finansowania zostanie przekazana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu osobnym komunikatem.

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT