Sprzedaż akcji przez Wiceprezesa Zarządu.

19.03.2019 r.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 marca 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Jarosława Wojczakowskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


POWRÓT