Informacja o planowanej emisji obligacji.

28.02.2020 r., godz. 15:23

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze emisji obligacji informuje, że Emitent podtrzymuje zamiar dokonania emisji na warunkach opisanych w ww. raporcie, jednak w dniu 28 lutego 2020 Spółka podjęła decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia planowanej emisji i oferty publicznej. Oferta zostanie przeprowadzona w marcu 2020 w sposób, który umożliwi zakończenie zapisów na obligacje do dnia 31 marca 2020.

Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: liczba wyemitowanych obligacji i wartość nominalna jednej obligacji, zabezpieczenie, oprocentowanie, dokładny termin emisji i termin wykupu zostaną przez Spółkę określone w warunkach emisji obligacji i memorandum informacyjnym. Emitent poinformuje o ustaleniu ww. parametrów oraz o terminie rozpoczęcia oferty publicznej osobnym raportem.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:
MAR – informacja poufna


POWRÓT