Sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu.

19.03.2019 r.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 marca 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Remigiusza Kościelnego, Prezesa Zarządu Spółki o zbyciu akcji Emitenta, w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. W załączeniu treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.


POWRÓT