Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2017.

13.03.2018 godz. 11:19

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 z dnia 11.04.2018 r. na dzień 04.04.2018 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2018 w dniu 22.01.2018 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu


POWRÓT