Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu.

14.12.2017 r.

Spółka Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że otrzymała w dniu 14.12.2017 roku informację o złożeniu przez pana Roya Hupperta rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 13.12.2017 r.. Jako powód rezygnacji podano podjęcie innego wyzwania zawodowego.
Jednocześnie pan Huppert złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w spółce zależnej Emitenta - Vivid Games Sp. z o.o.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


POWRÓT