Raport nr 52/2017 - Vivid Games
Vivid Games
EN

Raport nr 52/2017

Przyjęcie oferty objęcia warrantów przez GPV.

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał potwierdzenie przyjęcia przez Fundusz GPV I Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: GPV) w dniu 4 grudnia 2017 roku oferty bezpłatnego objęcia 1 500 000 Warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej jako: „Warranty”) złożonej GPV w dniu 17 listopada 2017 roku. (ESPI nr 50/2017).

04.12.2017 godz. 15:02