Harmonogram publikacji gry mid-core „Zombie Blast Crew”.

04.03.2019 r., godz. 19:25

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje o ustaleniu w dniu 4 marca 2019 roku harmonogramu publikacji gry własnej z segmentu mid-core pt. „Zombie Blast Crew” na platformach iOS i Android. Gra trafi do globalnej dystrybucji w III kwartale 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT