Rozpoczęcie dystrybucji gry Gravity Rider w kanale Bemobi.

09.03.2018 godz. 8:45

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o rozpoczęciu w dniu 9. marca 2018 r. dystrybucji gry Gravity Rider w brazylijskim kanale subskrypcyjnym Bemobi.

Odpowiadająca specyfice kanału wersja gry dla systemu Android jest dostępna dla użytkowników z Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu


POWRÓT