Zawarcie umowy dotyczącej projektu Ski Jumping Pro.

28.11.2017 godz. 10:41

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako “Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 28.11.2017 roku umowy pomiędzy Spółką a 2tainment GmbH z siedzibą w Magdeburgu (Niemcy) (dalej jako „Kontrahent”) dotyczącej rozwoju gry mobilnej Ski Jumping Pro. Kontrahent w oparciu o aktualną wersję gry zobowiązany będzie do samodzielnego stworzenia i dystrybucji nowego tytułu opartego na marce Ski Jumping. Umowa przenosi majątkowe prawa autorskie do ww. gry na Kontrahenta, zapewniając Spółce udział w przychodach ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski - Wiceprezes Zarządu


POWRÓT