Aneks do umowy licencyjnej z Metro-Goldwyn-Mayer Inc. na wykorzystanie marki „Rocky” w grze Real Boxing 2.

19.12.2018 r, godz. 10:47

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”; „Emitent”) informuje, iż w dniu 19. Grudnia 2018 r. podpisano aneks do Umowy licencyjnej z MGM Interactive, spółką zależną Metro-Goldwyn-Mayer Inc.z dnia 22. września 2015 roku (EBI nr 49/2015) (dalej jako: „Umowa”).
Na podstawie powyższego aneksu Umowa została przedłużona do 31. Grudnia 2019 roku.
Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

Osoby reprezetujące Spółkę:

Remigiusz Koscielny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

MAR - informacja poufna


POWRÓT