Zmiana terminów premier gier Space Pioneer oraz Metal Fist.

26.10.2017 godz. 7:59

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”, „Vivid Games”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 26.10.2017 r. decyzji w przedmiocie zmiany terminów premier Space Pioneer i Metal Fist.

W ostatnich miesiącach prace nad projektami przebiegały zgodnie z harmonogramem. Aktualne wersję są w pełni grywalne. W efekcie analizy danych pozyskanych z fazy soft-launch Zarząd zadecydował jednak o wydłużeniu okresu produkcyjnego, dostrzegając możliwość zmaksymalizowania przychodów z gier. Nadrzędnym celem jest zwiększenie zaangażowania graczy poprzez rozbudowę mechanizmów monetyzacyjnych i dostosowanie poziomu trudności gry do umiejętności poszczególnych użytkowników. Premiery gier odbędą się w I półroczu 2018 roku.

Zdaniem Zarządu realizacja powyższych założeń jest niezbędna i będzie miała znaczący wpływ na poziom przychodów z dystrybucji obu projektów.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR – informacja poufna

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu


POWRÓT