Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za okres styczeń - wrzesień 2020.

09.10.2020, godz. 11:10

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019 dotyczącego prognoz finansowych na lata 2019-2020 informuje, że w dniu 9 października 2020 Emitent dokonał okresowej oceny możliwości realizacji prognozy w części dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020. W ramach oceny Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki za okres od stycznia do września 2020.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2020 spodziewane są na poziomie 1,83 mln PLN (20,24 mln PLN narastająco od stycznia 2020).
Skonsolidowany zysk netto za wrzesień 2020 spodziewany jest na poziomie 0,21 mln PLN (narastająco 2,02 mln PLN zysku od stycznia 2020).

Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na brak zagrożenia dla realizacji prognozy dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2020 opublikowanej przez Emitenta w raporcie nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019.

Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży za wskazany okres zostanie zamieszczona w raporcie za trzeci kwartał roku 2020, który zostanie opublikowany w terminie określonym przez Spółkę raportem bieżącym nr 4/2020 z 20 stycznia 2020 tj. 25 listopada 2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT