Treść uchwał podjętych przez NWZA Vivid Games S.A.

12.10.2018

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 12 października 2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu


POWRÓT