Wyznaczenie-pierwszego-dnia-notowania-Obligacji

11:34 29.08.2017

Zarząd Spółki VIVID GAMES S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Uchwałą Nr 989/2017 z dnia 28. sierpnia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył pierwszy dzień notowania obligacji na okaziciela serii A Spółki w alternatywnym systemie obrotu Catalyst na dzień 31.08.2017 r.
Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VVD0520".

Emitent informował o dopuszczeniu obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w raportem bieżącym nr 41/2017 z dnia 9 sierpnia 2017.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu
Roy Huppert - Członek Zarządu


POWRÓT