Złożenie korekty deklaracji CIT-8 za rok 2017.

05.10.2018 r., godz. 14:53

W związku z analizą wpływu wyniku kontroli celno-skarbowej (ESPI nr 23/2018 i 25/2018) Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) podjął decyzję o konieczności korekty deklaracji CIT - 8 za rok 2017, w wyniku której Spółka zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 164 496,00 zł. Korekta deklaracji CIT - 8 zostanie złożona w dniu 5 października 2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR - informacja poufna

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny - Prezes Zarządu


POWRÓT