Ustalenie terminów premier gier Space Pioneer, Metal Fist i Gravity Rider.

07.03.2018 godz. 14:58

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: “Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 40/2017 i 48/2017 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.03.2018 r. zostały ustalone poniższe miesięczne terminy premier:

  1. Space Pioneer (wcześniej jako Outer Pioneer) – maj 2018 r.
  2. Metal Fist – czerwiec 2018 r.
  3. Gravity Rider (wcześniej jako Moto: Hot Tracks) – sierpień 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR – informacja poufna

Osoby reprezentujące Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Jarosław Wojczakowski – Wiceprezes Zarządu


POWRÓT