Zawarcie umowy w zakresie portingu i dystrybucji gier Real Boxing 2, Mayhem Combat i Godfire: Rise of Prometheus na platformie Nintendo Switch.

11.12.2019 r., godz. 09:18

Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2019 roku umowy z QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej jako: „QubicGames”) w zakresie portingu i dystrybucji na platformie Nintendo Switch będących własnością Spółki gier Real Boxing 2 i Mayhem Combat oraz będącej własnością Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. gry Godfire: Rise of Prometheus (dalej jako: „Umowa”).

Rozpoczęcie dystrybucji ww. gier na platformie Nintendo Switch zaplanowano na 2020 rok. O dokładnych terminach premier Emitent będzie informować w raportach okresowych i informacjach prasowych.

Osoba reprezentująca Spółkę:

Remigiusz Kościelny – Prezes Zarządu

Podstawa prawna:

MAR – informacja poufna

 


POWRÓT